impactid-korner

SMALL TALK с Ева Вучева, Боряна Узунува и Ана Кременлиева

С какво се занимавате? Ева: Най-кратко казано създаваме решения за устойчиво производство и…